ŽIS programėlės autorių teisės

ŽIS programėlės autorių teisės priklauso valstybės įmonei Valstybės žemės fondas.

ŽIS programėlėje naudojamų erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių autorių teisės aprašytos čia.