2021-03-01
Atnaujinta Lietuvos žemės fonde skelbiama informacija

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) skelbia naujausią informaciją apie Lietuvos Respublikos žemės fondą – visoje šalies teritorijoje esančią valstybinę, savivaldybių ir privačią žemę. Lietuvos Respublikos žemės fondas 2021 m. Atnaujinti ir skelbiami Žemės fondo apskaitos

2020-09-29
Nacionalinė žemės tarnyba parengė naujus ortofotografinius žemėlapius

Nacionalinė žemės tarnyba parengė ir vartotojams per Lietuvos erdvinės informacijos portalą www.geoportal.lt pradėjo teikti supaprastintus ortofotografinius žemėlapius (S_ORT10LT). Supaprastinti ortofotografiniai žemėlapiai – ortofotografinis gaminys, sudaromas naudojant

2020-06-12
Dėl apleistų žemių plotų tinkamo sutvarkymo

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas ragina žemės sklypų savininkus iki šių metų liepos 1 d. imtis priemonių ir tinkamai sutvarkyti jų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, kuriuose yra apleistų žemių plotų. Žemės sklypų savininkams, prieš pradedant tvarkyti apleistų

2019-11-04
Atnaujinti trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2019 metais tęsė antrąjį Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą, pradėtą 2018 metais, ir sėkmingai atnaujino trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius.

2019-05-30
Žemės sklypų savininkai raginami pasitikrinti nustatytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) siūlo žemės sklypų savininkams pagal atnaujintą Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį pasitikrinti, ar jų valdomuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Iki liepos 1 d.

2019-02-28
Lietuvoje mažėja apleistų žemių

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento specialistų gaunami atnaujinti erdviniai duomenys ir nuolat atliekami žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimai rodo, kad kiekvienais metais mažėja apleistų žemės ūkio naudmenų

2018-10-26
Atnaujinti žemės našumo vertinimo erdviniai duomenys

Žemės našumo vertinimo (Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT sluoksniai VERTINIMAS IR VIETOVĖ) atnaujinimas atliktas pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3D-359 Žemės našumo

2017-12-15
Užbaigtas Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo ciklas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-900 „Dėl ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo“ Nacionalinei žemės tarnybai pavesta nuo 2015 metų kasmet organizuoti trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą.

2017-07-18
Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys – interaktyviuose žemėlapiuose

Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys nuo 2015 metų sausio 1 dienos rengiami pagal atnaujintą metodiką. Naujausia metodikos redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-740 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d.

2017-03-16
ŽIS mobilioji programėlė – aktuali ir naudinga informacija apie žemę vienoje vietoje

Nacionalinė žemės tarnyba kviečia naudotis naujomis funkcijomis papildyta ir nuolat atnaujinama Žemės informacinės sistemos (ŽIS) mobiliąja programėle. ŽIS programėlė yra skirta „Android“, „iOS“ ir „Windows“ operacines sistemas turintiems įrenginiams. Čia galima