2024-04-08
Apleistų žemių plotai 2023 m.

Šalies žemės ūkio naudmenose nustatyta 33 952,95 ha apleistų žemių 2023 m (1 pav.). Bendrą Lietuvos Respublikos teritoriją sudarė 6 528 648,30 ha, iš jų žemės ūkio naudmenos – 3 371 339,11 ha. Apleistos žemės sudarė 1% žemės ūkio naudmenų ploto ir 0,52% bendro šalies

2024-03-18
Dirvožemio erozija

Dirvožemio praradimas dėl vandens erozijos yra viena iš pagrindinių žemės degradacijos grėsmių visame pasaulyje. Anksčiau atliktuose tyrimuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas konkretiems regionams, bet nebuvo atliktos ilgalaikio poveikio pasaulinei rinkai analizės. Sartori M. ir

2024-03-18
Žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) rezultatai 2005-2023 m.

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu „Dėl žemės išteklių naudojimo stebėsenos (monitoringo) metodikos patvirtinimo“ nuo 2005 m. atliko Žemės išteklių

2024-02-21
Atnaujinti žemės našumo balų duomenys

2023 m. valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d.  įsakymu „Dėl žemės našumo vertinimo duomenų bazės kūrimo ir duomenų atnaujinimo 2008–2011 metais programos bei žemės

2023-12-29
Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema

Įgyvendinant Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo 35 straipsnio nuostatas, nuo 2024 m. sausio 1 d. sukurta Žemės išteklių stebėsenos informacinė sistema (ŽISIS), atitinkanti Žemės informacinės sistemos funkcinę struktūrą ir įdiegtus duomenų apdorojimo procesus, ŽISIS informacinę

2021-03-01
Atnaujinta Lietuvos žemės fonde skelbiama informacija

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) skelbia naujausią informaciją apie Lietuvos Respublikos žemės fondą – visoje šalies teritorijoje esančią valstybinę, savivaldybių ir privačią žemę. Lietuvos Respublikos žemės fondas 2021 m. Atnaujinti ir skelbiami Žemės fondo apskaitos

2020-09-29
Nacionalinė žemės tarnyba parengė naujus ortofotografinius žemėlapius

Nacionalinė žemės tarnyba parengė ir vartotojams per Lietuvos erdvinės informacijos portalą www.geoportal.lt pradėjo teikti supaprastintus ortofotografinius žemėlapius (S_ORT10LT). Supaprastinti ortofotografiniai žemėlapiai – ortofotografinis gaminys, sudaromas naudojant

2020-06-12
Dėl apleistų žemių plotų tinkamo sutvarkymo

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas ragina žemės sklypų savininkus iki šių metų liepos 1 d. imtis priemonių ir tinkamai sutvarkyti jų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, kuriuose yra apleistų žemių plotų. Žemės sklypų savininkams, prieš pradedant tvarkyti apleistų

2019-11-04
Atnaujinti trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2019 metais tęsė antrąjį Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą, pradėtą 2018 metais, ir sėkmingai atnaujino trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius.