2017-12-15
Užbaigtas Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo ciklas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-900 „Dėl ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo“ Nacionalinei žemės tarnybai pavesta nuo 2015 metų kasmet organizuoti trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą.

2017-07-18
Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys – interaktyviuose žemėlapiuose

Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys nuo 2015 metų sausio 1 dienos rengiami pagal atnaujintą metodiką. Naujausia metodikos redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-740 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d.

2017-03-16
ŽIS mobilioji programėlė – aktuali ir naudinga informacija apie žemę vienoje vietoje

Nacionalinė žemės tarnyba kviečia naudotis naujomis funkcijomis papildyta ir nuolat atnaujinama Žemės informacinės sistemos (ŽIS) mobiliąja programėle. ŽIS programėlė yra skirta „Android“, „iOS“ ir „Windows Phone“ operacines sistemas turintiems mobiliesiems įrenginiams.

2016-11-08
Užbaigtas dalies Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių atnaujinimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-900 „Dėl ortofotografinių žemėlapių atnaujinimo“ Nacionalinei žemės tarnybai pavesta nuo 2015 metų kasmet organizuoti trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą.

2016-06-20
Atnaujinami trečdalį Lietuvos teritorijos apimantys ortofotografiniai žemėlapiai

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) informuoja, kad šiemet jau įvykdyti trečdalio šalies teritorijos aerofotografavimo darbai. Remiantis naujausiomis aerofotografinėmis nuotraukomis bus atnaujinti trečdalį Lietuvos ploto apimantys ortofotografiniai žemėlapiai. NŽT visos Lietuvos

2016-05-27
Atnaujintas apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys

2016 m. gegužės 20 d. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojai valstybės įmonei „GIS centras“ perduotas atnaujintas Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys AŽ_DRLT.   Naujausius duomenis galima rasti

2016-03-30
Ariamoji žemė užima pusę Lietuvos teritorijos

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) duomenimis, beveik pusę visos Lietuvos žemės naudmenų sudaro ariamoji žemė, o trečdalį šalies teritorijos užima miškai. Bendras Lietuvos plotas siekia 6,53 mln. hektarų. 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, ariamos žemės yra 3 mln. 10 tūkst. hektarų,

2016-03-24
ŽIS statistikos skaičiavimo paslauga papildyta žemės našumo balo skaičiavimu

ŽIS statistikos skaičiavimo paslauga papildyta žemės našumo balo skaičiavimo įrankiu. Žemės našumo balas skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio (Dirv_DR10LT) sluoksnį VERTINIMAS. Šiame sluoksnyje yra sukaupti duomenys

2016-03-02
Patikslintas žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR10LT

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys (Mel_DR10LT) sukurtas 2002 m., ir nuo 2008 m. nuolat atnaujinamas. Įgyvendinant 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos

2015-09-01
Pristatomas naujas Lietuvos vidaus vandenų batimetrinių žemėlapių rinkinys

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kaip institucija, įgyvendinanti valstybės politiką geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse, pristato naują erdvinių duomenų rinkinį -